Sofas | Impressions Furniture Skip to main content

Vitalita Leather Sofas

$6,649
$3,656

Potenza Leather Sofas

$7,949
$6,359

Orgoglio Leather Sofas

$3,689
$2,951

Affetto Leather Sofas

$3,299
$2,639

Marina Sofa

$1,339
$1,065

Balmain Sofas

$2,299
$1,839

Portsea Sofas

$2,169
$1,736

Somerset Sofas

$3,549
$2,837

Victoria Sofas

$2,029
$1,620

Willow Sofas

$1,429

Panama Fabric Sofas

$2,019
$1,615

Brando Sofas

$2,099
$1,675

Jensen Fabric Sofas

$1,369
$1,093

Hampton Fabric Sofas

$1,979
$1,580

Empire Double Chaise Sofa

$4,379
$3,500

Studio Sofas

$1,239

Jaegar Fabric Sofa

$1,599

Milman Sofas

$1,099
$875

Pages

Sign up for exclusive benefits